О нама

Основне информације о центру за социјални рад „Шид“

Назив Јавна установа Центар за социјални рад „Шид“ у Шиду
Општина Шид
Година оснивања 1979.
Директор Др Дејан Логарушић
Е-пошта info@csrsid.org.rs, centarsid@gmail.com
Телефон (022) 710 721, (022) 712 823
Адреса Лазе Костића 1, 22 240 Шид

Делатност центра за социјални рад

У вршењу јавних овлашћења, Центар за социјални рад у складу са Правилником организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад („Сл.гласник РС,бр.59/2008,37/2010,39/2011-др.правилник и 1/2012-др.правилник) одлучује о:

 • Остваривању права на новчану социјалну помоћ
 • Остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица
 • Остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад
 • Остваривању права на смештај у установу социјалне заштите
 • Остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу
 • Хранитељству
 • Усвојењу
 • Старатељству
 • Одређивању и промени личног имена детета
 • Мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права
 • Мерама корективног надзора над вршењем родитељског права

У вршењу јавних овлашћења, Центар за социјални рад обавља следеће послове:

 • спроводи поступак посредовања-медијације у породичним односима;
 • Доставља налаз и стручно мишљење на захтев суда у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу,односно лишењу родитељског права;
 • доставља на захтев суда мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици коју је тражио други овлашћени тужилац
 • Пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици;спроводи поступак процене опште подобности хранитеља,усвојитеља и старатеља.
 • Врши попис имовине лица под старатељством,
 • Сарађује са јавним тужиоцем,односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога,спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела;
 • подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу,односно судији за малолетнике;
 • присуствује по одобрењу суда радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела,
 • доставља налаз и стручно мишљење у прекршајним и кривичним поступцима који се воде против малолетних лица,присуствује седници већа и главном претресу у кривичним поступцима против малолетног лица;
 • стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза.

Центар у остваривању своје делатности сарађује и развија партнерства са органима државе, локалне заједнице, јавним службама, удружењима грађана и невладиним организацијама, месним заједницама, верским организацијама, предузећима, установама, медијима породицама и појединцима.

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Фебруар 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
Events for 1 Фебруар
Нема догађаја
Events for 2 Фебруар
Нема догађаја
Events for 3 Фебруар
Нема догађаја
Events for 4 Фебруар
Нема догађаја
Events for 5 Фебруар
Нема догађаја
Events for 6 Фебруар
Нема догађаја
Events for 7 Фебруар
Нема догађаја
Events for 8 Фебруар
Нема догађаја
Events for 9 Фебруар
Нема догађаја
Events for 10 Фебруар
Нема догађаја
Events for 11 Фебруар
Нема догађаја
Events for 12 Фебруар
Нема догађаја
Events for 13 Фебруар
Нема догађаја
Events for 14 Фебруар
Нема догађаја
Events for 15 Фебруар
Нема догађаја
Events for 16 Фебруар
Нема догађаја
Events for 17 Фебруар
Нема догађаја
Events for 18 Фебруар
Нема догађаја
Events for 19 Фебруар
Нема догађаја
Events for 20 Фебруар
Нема догађаја
Events for 21 Фебруар
Нема догађаја
Events for 22 Фебруар
Нема догађаја
Events for 23 Фебруар
Нема догађаја
Events for 24 Фебруар
Нема догађаја
Events for 25 Фебруар
Нема догађаја
Events for 26 Фебруар
Нема догађаја
Events for 27 Фебруар
Нема догађаја
Events for 28 Фебруар
Нема догађаја
Events for 29 Фебруар
Нема догађаја

Најшешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.