Организација

ВД директор

Бранислава Покора, дипл. социјални радник

2012. године је дипломирала на Факултету Политичких наука у Београду, смер социјални рад и социјална политика.

На место вршиоца дужности директора именована 01.01.2022. године.

Запослена у Центру за социјални рад од 2013. године у служби стручних послова на радном месту водитеља случаја.

Од 2019. је постављена на место руководиоца службе за локалне услуге Центра за социјални рад „Шид“ у Шиду.

Од 2021. је постављена на место руководиоца службе стручних послова Центра за социјални рад „Шид“ у Шиду.

Рођена 1984. у Сремској Митровици, живи у Шиду, удата, мајка двоје деце.

Чланови

Петровић Љубица
Рођена 1994. године у Ораховици.
Завршила Вишу школу струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре.
Запослена као васпитач у вртићу „Чаролија“ у Шиду.

Бранко Радојковић
Рођен 1958. године у Сремској Митровици.
Завршио Вишу пољопривредну школу.
Директор пољопривредне задруге у Вашици.

Милена Пешкир
Рођена 1975. године у Сиску.
Дипломирани педагог.
Запослена у Центру за социјални рад од 2002. године, а од 2017. године обавља послове супервизора у служби стручних послова.

Слободанка Лазић
Рођена 1974. године у Нашицама.
Запослена као сарадник на услугама локалне заједнице – Лични пратилац деце.

Надзорни одбор

Јелена Ковачевић
Рођена 1985. године у Вуковару.
Дипломирани економиста.
Извршилац за послове трезора у Општинској управи Шид

Зоран Ботић
Рођен 1990. године у Новој Градишки.
Пољопривредни техничар.
Интерни достављач у Општинској управи Шид

Зорица Манчић
Рођена 1973. године у Шиду.
Правни техничар.
Референт за правне, кадровске и административне послове у Центру за социјални рад у Шид.

Запослени центра за социјални рад

 • Цвјетлана Пешка – Социјални радник
 • Никола Букић – Дипл. правник
 • Гордана Курбалија – Дипл. социјални радник
 • Вера Брајушковић-Живковић – Социјални радник
 • Милена Пешкир – Дипл. Педагог
 • Ђурђица Мијановић – Социјални радник
 • Недеђљка Тадић – Дипл. правник
 • Драгана Шинка – Дипл. социјални радник
 • Бојана Џинић – Дипл. специјални педагог
 • Јасминка Врзић – Дипл. економиста за финансијско рачуноводствене послове-Шеф рачуноводства
 • Зорица Манчић – Правни техничар-Референт за правне, кадровске и административне послове
 • Слободанка Лазић – Сарадник на услугама локалне заједнице – Лични пратилац детета
 • Смиља Јовковић – техничко лице – спремачица
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Фебруар 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
Events for 1 Фебруар
Нема догађаја
Events for 2 Фебруар
Нема догађаја
Events for 3 Фебруар
Нема догађаја
Events for 4 Фебруар
Нема догађаја
Events for 5 Фебруар
Нема догађаја
Events for 6 Фебруар
Нема догађаја
Events for 7 Фебруар
Нема догађаја
Events for 8 Фебруар
Нема догађаја
Events for 9 Фебруар
Нема догађаја
Events for 10 Фебруар
Нема догађаја
Events for 11 Фебруар
Нема догађаја
Events for 12 Фебруар
Нема догађаја
Events for 13 Фебруар
Нема догађаја
Events for 14 Фебруар
Нема догађаја
Events for 15 Фебруар
Нема догађаја
Events for 16 Фебруар
Нема догађаја
Events for 17 Фебруар
Нема догађаја
Events for 18 Фебруар
Нема догађаја
Events for 19 Фебруар
Нема догађаја
Events for 20 Фебруар
Нема догађаја
Events for 21 Фебруар
Нема догађаја
Events for 22 Фебруар
Нема догађаја
Events for 23 Фебруар
Нема догађаја
Events for 24 Фебруар
Нема догађаја
Events for 25 Фебруар
Нема догађаја
Events for 26 Фебруар
Нема догађаја
Events for 27 Фебруар
Нема догађаја
Events for 28 Фебруар
Нема догађаја
Events for 29 Фебруар
Нема догађаја

Најшешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.